Z výpravy ze Slovenska za tetřevy

18.05.2023 17:44

Nedávno jsem se vrátil ze Slovenska, konkrétně z Oravské Magury z výpravy za tetřevy. Zprostředkovatelé, výborní lidé mi umožnili splnit si další ze svých snů a to prožít tok tetřevů.

Ubytování bylo na lesní chatě, nebojím se napsat, malý lovecký zámeček, zasazen do hlubokých smíšených lesů, protkaných horskými bystřinami, jedním slovem - nádhera.

Nebudu zde psát žádné příběhy, žádné podrobnosti, jen napíšu – jel jsem se dvěma výbornými lidmi z Kadaně. Doprovázeli nás dva zkušení lesáci, úžasní, srdeční lidé.

Tok jsem si užil neskutečně, i když fotku tetřeva nemám, ale už jen být na tokaništi za tmy, slyšet hlušce tokat, slyšet jeho odlet někam za slípkami, vidět slípku tetřeva a ne jednu.

Mnohokrát všem, Jirkovi, Mileně a skvělým závodčím - Vladovi a Janovi děkuji. Nádhera !!! 

Odkaz na pár dokumentačních fotografií - eu.zonerama.com/vvasicek-fotolovy/Album/9807152